GÜNCEL

Toros’un Kanserle Savaşı

08.12.2013 Toros’un Kanserle Savaşı

Toros, Çimen Yüksel’in İzmit’teki çiftliğinde yaşayan 11 yaşlı, erkek kurt köpeğiydi. Yıllardır Büyükanne’nin Çiftliği’ndeki hayvanlarının sorunlarıyla yakından ilgilenen Yüksel ailesi, Toros’taki idrara çıkma güçlüğünü fark edince onu Anatolia Hayvan Hastane ’sine götürdüler. Yapılan klinik ve ultrasonografik değerlendirmeler sonucunda köpeklerinde prostat hiperplazisi ve prostatik kist olduğunu öğrendiler. Hastalığın geriletilmesinde kastrasyon (kısırlaştırma) gerektiğinden Doç. Dr. Cem Perk ve Veteriner Hekim Suhat Eren tarafından operasyona alındı Toros. Tedavi sürecini başarıyla atlatan köpek, taburcu edilerek çiftlikteki doğal yaşamına döndü.

Yaklaşık 2 ay sonra idrarında kan olduğunu gördü Çimen Hanım. Zaman geçirmeden hastaneye yetiştirdi köpeğini. Yapılan ultrasonografik muayenede kese duvarında ileri derecede kalınlaşma ve üreme saptandı. Kanlı idrarın nedeninin idrar kesesindeki tümöral kitleden kaynaklandığı anlaşılmıştı. Hücre tipinin belirlenmesi için yapılan idrar sedimenti muayenesinde patolojik  hücrelere rastlanmıştı. Tanıyı kesinleştirmek için biyopsi yapılması gerekiyordu.

Biyopsinin karın boşluğu açılarak, direkt idrar kesesinden yapılması planlandı. Böylelikle tümörün kese içerisindeki yerleşimi görülerek temizlenmesi de amaçlanmıştı. Hasta sahibinin de onayı alınarak Toros, 8 Aralık 2013 tarihinde ameliyata alındı.

 Sistotomi (idrar kesesinin açılması) sırasında tümöral dokunun kese duvarına invaze olduğu; özellikle boyun kısmı olmak üzere tamamına yayıldığı görüldü. Bu tip bir tümörün operasyonla alınması mümkün olmadığından yalnızca biyopsi örneği almakla yetinildi.

Yapılan histopatolojik incelemede tümörün transisyonel hücre karsinomu Grade 1 olduğu anlaşıldı. Bu, idrar kesesi epitel hücrelerinden köken alan kötü huylu bir kanser vakasıydı. Oluşum nedenleri arasında genetik yatkınlık, çevresel faktörler,  haşere ve kemirgenlere karşı kullanılan ilaçlara maruz kalma yer alıyordu.

Yapılan araştırmalar köpeklerdeki kanser olgularının %2’sinin idrar kesesinden köken aldığını ortaya koyuyordu. Aynı tip tümörler; böbrekler, üreter, prostat ve üretra da görülebiliyordu. Bu tümörler bölgesel lenf yumrularına yayılmasının ardından akciğer, karaciğer ve diğer organlara metastaz yapabiliyordu.

Toros’ta saptanan tümörün Grade’nin (derece) düşük olması ve erken tanımlanması avantaj olmuştu. Cerrahi olarak alınamayacak özellikte olduğundan Toros’a medikal tedavi ve kemoterapi uygulanması kararlaştırıldı. Köpeklerde idrar kesesi transisyonel hücre karsinomu olgularında, Amerika Purdue Üniversitesi  Veteriner Onkoloji Kliniği’nde uygulanan tedavi protokolü benimsendi. Bu süreç Veteriner Hekim Elif Pars tarafından yürütüldü. Öncelikle piroxicam içeren steroid olmayan bir antiinflamatuar ilacın ağızdan kullanımına başlanıldı.

Tedavinin ikinci aşaması kemoterapiyi içeriyordu. Bu amaçla yaklaşık 25 gün aralıklarla üç kez cisplatin uygulandı. Toros bu süreçleri hastanede geçirdi ve destek tedavisi de aldı. Son kemoterapi tarihi 10 Nisan 2014 olarak kaydedildi.

Uygulanan bu kombine tedaviden sonra, kanlı idrar yapma ve idrara çıkma güçlüğü gibi belirtiler giderek azaldı ve kayboldu.

Toros, 7 ay sonra 18 Kasım 2014’te kontrole getirildiğinde hiçbir şikayetinin olmadığı öğrenildi. Yapılan ultrason incelemesinde idrar kesesindeki kitlenin kaybolduğu görüldü. Zaman zaman kontrole çağrılan Toros, şu an için kanserle savaşı kazanmış görünüyor.

Bu vakada erken tanı, uygun tedavi ve bilinçli hasta sahibi yaklaşımı başarıyı sağlamıştır. Tüm hayvanlarımıza sağlıklı yaşam dileriz.

Geri Bildirim
X
Geri bildiriminiz kaydedilmiştir,
ilginiz için teşekkür ederiz.